První návštěva urologa, vyšetření a další kontrola

Při návštěvě ambulance je pacient požádán sestrou o vzorek moči, který je následně zpracován  v automatickém analyzátoru, aby  měl lékař výsledek již k dispozici při následném rozhovoru.

Lékař  se při vyšetření zeptá na všechny údaje a informace předcházející aktuálnímu problému pacienta. Provede celkové fyzikální vyšetření , ultrazvukové vyšetření močových a pohlavních cest (u mužů). Následně  stanoví pracovní diagnózu a rozplánuje další vyšetření, která jsou nutná pro stanovení definitivní diagnózy  s následným terapeutickým řešením. V případě preventivní kontroly doporučí další termín návštěvy.

V případě zjištění zdravotního problému se rozplánují další nezbytná vyšetření  (další analýza moči, vyšetření krve). Většina vyšetření je prováděna přímo v ambulanci. Pokud je to nutné, jsou další vyšetření prováděna ve spolupráci s jinými  odbornými zařízeními, u kterých je ověřena potřebná úroveň (počítačová tomografie, magnetická rezonance, aj.). Se získanými výsledky z jednotlivých vyšetření je pacient seznámen při kontrole.

Po stanovení takové diagnózy, kdy další léčba vyžaduje hospitalizaci (nebo případně nutnost operačního řešení), je pacient odeslán na urologické oddělení Nemocnice Vyškov nebo vyšší urologické pracoviště v Brně nebo Olomouci.