Základní informace

Urologická ambulance poskytuje komplexní specializovanou zdravotní péči v oboru urologie.

Ambulance je smluvním zdravotnickým zařízením zdravotních pojišťoven - v současnosti máme smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou , pojišťovnou Ministerstva Vnitra, Vojenskou pojišťovnou, Revírní bratrskou pojišťovnou, Českou průmyslovou pojišťovnou, Oborovou pojišťovnou.

Všechna standartní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění mimo nadstandartní plastické operace mužského genitálu - viz ceník služeb.

Novinky

Dovolená -  23. prosince

27 prosince je otevřeno od 7-13 hod. 

30 a 31 prosince 2019

9 ledna do 10 hod, 10 ledna, 23-27 ledna 2020

 

Od ledna 2016 změna ordinačních hodin - středeční ambulance je otevřena od 13,00-17.30 hod !!!

Středeční dopoledne  - operační den v nemocnici Vyškov.

Vyšetření moči, krve a vyhodnocení RTG a CT výsledků je realizováno přímo v ambulanci.

Máme objednávací  systém, kdy minimalizujeme dobu čekání  klienta na ošetření.

Akutní pacienti přicházející na vyšetření budou ošetřeni s přiměřenou čekací dobou.

Bezbariérový přístup přímo z parkovací plochy do vyšetřovny ambulance.

Možnost použít  WC pro vozíčkáře.

Máme smluvní vztah s pojišťovnami

Uzavření smluv s zdravotními pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111 - smlouva uzavřena.

Pojišťovna ministerstva vnitra - 211 - smlouva uzavřena.

Vojenská zdravotní pojišťovna - 201 -smlouva uzavřena.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205 -  smlouva uzavřena.

Oborová zdravotní poj. bank a pojišťoven - 207 - smlouva uzavřena.

RBPZP - 213 - smlouva uzavřena

 

 

Naše vybavení

Při klinických vyšetřeních používáme nejmodernější dostupné přístroje a technologie.

Ambulance využívá blízké spolupráce s jinými pracovišti (radiodiagnostickým centrem, mikrobiologickou, biochemickou i genetickou laboratoří) a spolupráce s dalšími specialisty.

Operace menšího rozsahu provádíme ambulantně v lokální anestézii .

Rozsáhlejší výkony jsou prováděny ve spolupráci s lůžkovým zařízením NsP Vyškov nebo s fakultními nemocnicemi Brno a Olomouc.