Personální obsazení a vybavení

MUDr. František Kučera

 • 23 let praxe v oboru urologie
 • Atestace v oboru urologie dle EU
 • Licence ČLK k samostatné činnosti v oboru urologie
 • Člen České urologické společnosti
 • Člen Evropské urologické asociace - European Association of Urology
 • Držitel diplomu celoživotního vzdělávání
 • Člen České onkologické společnosti

urologická sestra - Tereza Michalová

Technické vybavení

 • Ultrazvukový přístroj s multifrekvenční sektorovou a rektální sektorovou sondou s napojením na PC včetně doplerovského mapování.
 • Flexibilní cystoskop s bioptickými kleštěmi.
 • Rigidní cystoskop s bioptickými kleštěmi.
 • Biopsy gun vystřelovací aparát k bezbolestné biopsii prostaty.
 • Kompletní urodynamická jednotka s napojením na PC.
 • Polohovací operační stůl pro pacienty s omezenou pohyblivostí.
 • Automatický analyzátor moči Uri Tex.